โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 
  ประกาศราคากลาง/คุณลักษณะ รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย     ประกาศราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย     เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน      
 
 
   


การประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561...

โครงการป้องกันและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2561...

โครงการ กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษษ ทำบุญ 9 วัด 1 ศีล...

วันสิ่งแวดล้อมโลก 2 มิถุนายน 2560...


การประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561...

โครงการป้องกันและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2561...

โครงการ กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษษ ทำบุญ 9 วัด 1 ศีล...

วันสิ่งแวดล้อมโลก 2 มิถุนายน 2560...

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ธนาคาร ขยะสะสมเงินทองคุ้มครองทุกชีวิตในครัวเรือน ตำบลเมืองพล...

โครงการขัดแยกขยะ อบต.เมืองพล...

นายก อบต. เมืองพล (นายภูผา ผาปริญญา) รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2561 ภายใต้โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี 2561 และประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตต่อประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม...

 

 
 
1 ต.ค. 2561 การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกษ์ ( อถล.)
5 ก.ย. 2561 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหา...
10 ก.ค. 2561 การดำเนินกิจกรรม “Big Cleaning Day รณรงค์รวมพลังกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำ 5ป 1ข” พ...
26 มิ.ย. 2561 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลเมืองพล ประจำปี 2560
12 มิ.ย. 2561 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)
12 มิ.ย. 2561 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
14 ม.ค. 2562 ประกาศราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย
14 ม.ค. 2562 เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน
8 ม.ค. 2562 ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก...
8 ม.ค. 2562 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง การซื้อรถบ...
24 พ.ค. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
14 ม.ค. 2562 ประกาศราคากลาง/คุณลักษณะ รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย
8 ม.ค. 2562 ประกาศราคากลาง/คุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเ...
20 ก.ย. 2561 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้้านหญ้าคา ม.5
20 ก.ย. 2561 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนบ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11
17 ก.ย. 2561 ราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำสายบ้านนายทองพูล นิยมพล บ้านหันใหญ...
Loading...
 

 
รร ผู้งสูงอายุ อบต เมืองพล
รร.ผู้งสูงอายุ อบต.เมืองพล1
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 42860 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -