กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ถนน คสล. หมูที่ 1     เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 1     ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ถนน คสล. หมู่ที่ 11      
 
 
   


การประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561...

โครงการป้องกันและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2561...

โครงการ กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษษ ทำบุญ 9 วัด 1 ศีล...

วันสิ่งแวดล้อมโลก 2 มิถุนายน 2560...


การประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561...

โครงการป้องกันและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2561...

โครงการ กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษษ ทำบุญ 9 วัด 1 ศีล...

วันสิ่งแวดล้อมโลก 2 มิถุนายน 2560...

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ธนาคาร ขยะสะสมเงินทองคุ้มครองทุกชีวิตในครัวเรือน ตำบลเมืองพล...

โครงการขัดแยกขยะ อบต.เมืองพล...

นายก อบต. เมืองพล (นายภูผา ผาปริญญา) รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2561 ภายใต้โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี 2561 และประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตต่อประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม...

 

 
 
19 ต.ค. 2561 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10 ต.ค. 2561 รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2561-กันยายน 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561
5 ต.ค. 2561 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2561
1 ต.ค. 2561 การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกษ์ ( อถล.)
5 ก.ย. 2561 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหา...
4 ก.ย. 2561 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2561
22 เม.ย. 2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ถนน คสล. หมูที่ 1
22 เม.ย. 2562 เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 1
22 เม.ย. 2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ถนน คสล. หมู่ที่ 11
22 เม.ย. 2562 เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 11
14 ม.ค. 2562 ประกาศราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย
17 เม.ย. 2562 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาด หมู่ที่ 1 (สายกลางบ้าน
17 เม.ย. 2562 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 (สายกลางบ้าน)
15 มี.ค. 2562 ราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำโนนหญ้าคา หมู่ที่ 5
15 มี.ค. 2562 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายแยกต้นแจ้ง - ห้วยม่วง หมู่ที่ 8
14 ม.ค. 2562 ประกาศราคากลาง/คุณลักษณะ รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย
Loading...
 

 
รร ผู้งสูงอายุ อบต เมืองพล
รร.ผู้งสูงอายุ อบต.เมืองพล1
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 56454 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -