วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกอเนกประสงค์ ยี่ห้อ Hino หมยเลขทะเบียน 85-3858 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
ซื้อกระจกโค้งโพลี่คาร์บอเนต ขนาด 32 นิ้ว และเสาขนาด 2 นิ้ว สูง 2 เมตร และเพลทยึดติดกับพื้นพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 (สายบ้านชาด - บ้านชาดอำนวย (ช่วงท้ายบ้าน)) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาด หมู่ที่ 1 (สายข้างร้านมานะชัย) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง