วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11(สายแยกบ้านนายทรงศักดิ์ - แยกถนนตำแยโนนกอก) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 (สายบ้านโนนเหลื่อม - ห้วยเสียว) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 10 (สายบ้านนางเล็ก โพธิ์โหน่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 (สายบ้านโนนเหม่น - บ้านดอนข้าวโพด) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองห้าง (สายนานางกนกศรี จ่าบาล) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 (สายข้างโรงเรียนบ้านหนองห้าง) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเมืองพลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพล ประจำปีการศึกษา 1/2567 (ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงคันคลองชลประทาน บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 (ช่วงบ้านท่าหลวง - บ้านหญ้าคา) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 (สายบ้านหันใหญ่ - บ้านหนองห้าง) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ผฉ 7648 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง