วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2566
ซื้อถ้วยรางวัลตามโครงการสืบสานส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้ร่วมประกอบกิจกรรม ตามโครงการสืบสานส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการสืบสานส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่จัดงานตามโครงการสืบสานส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง อปพร. พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน อบต.เมืองพล จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  เม.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านทับบา หมู่ที่ 3 (สายบ้านหันใหญ่ - หนองแวง) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 บ้านทับบา หมู่ที่ 3 (ลำห้วยหนองแซง) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 (สายโคกหนองคลอง - ห้วยเสียว) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)