วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 (สายนานายภานุพงศ์ ทีขาว) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 (สายดอนย่านาง) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 (สายคลองชลประทาน - นานายวิทยา) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นค 150 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงคันคูลำห้วยตำแย บ้านชาด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงและการแสดงหมอลำพื้นบ้านในโครงการสืบสาน/ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง