วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้ร่วมประกอบกิจกรรมโครงการสืบสาน/ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่โครงการสืบสาน/ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
ซื้อถ้วยรางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 ถ้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จ้างเหมาเติมผงเคมีดับเพลิง จำนวน 16 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผฉ 7648 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านปรับแสง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง