วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.พ. 2563
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.พ. 2563
เหมาบุคคลเพื่อตกแต่งสถานที่ตามโครงการสืบสานประเพณีไหว้พระเจ้่าใหญ่ บุญกุ้มข้าวใหญ่ตำบลเมืองพล ประจำปี ๒๕๖๓
4  ก.พ. 2563
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวทีและที่บังแดดบนเวทีสำหรับโครงการ สืบสานประเพณีไหว้พระเจ้าใหญ่บุญกุ้มข้าวใหญ่ตำบลเมืองพล ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับบา หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที่ตามโครงการ พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาด หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง