วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2567
จ้างเหมาเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 (สายบ้านโนนเหลื่อม - บ้านหันใหญ่) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ขย 3493 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาติดตั้งประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 (สายห้วยม่วงด้านทิศตะวันออก) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน 1,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมว ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ระบบ inverter ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง