วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2567
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บานประตู (มอก.) จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างเหมาทำอาหารและอาหารว่างตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
ซื้อเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน 81 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ระบบ inverter ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการเช่าถังดับเพลิงตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ acer รหัสครุภัณฑ์ 416 - 61 - 0062 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ตามโครงการสืบสานประเพณีไหว้พระเจ้าใหญ่ บุญกุ้มข้าวใหญ่ตำบลเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง