โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการออกรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะและมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1


งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ จัดทำโครงการออกรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะและมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ภายในตำบลเมืองพล ทั้ง 11 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมตำบลเมืองพล