กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 ม.ค. 2567    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 6
  31 ต.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 85
  30 ก.ย. 2565    รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 77
  30 ก.ย. 2565    โครงการออกตรวจสอบสถานะและการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ 64
  17 ส.ค. 2565    รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 91
  29 มี.ค. 2565    ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 226
  21 มี.ค. 2565    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) 224
  10 ม.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 199
  1 พ.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 200
  2 ต.ค. 2564    รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 225

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 624398 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -