กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านชาด - บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 1     โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมขยายผิวทาง บ้านตำแย หมู่ที่ 2 (ช่วงโรงงานไนท์แอพพาเรล)     โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 (สายข้างสวนไผ่ดาบทอง)      
 
 
   


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ...

โครงการสืบสาน/ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 2567...

โครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกัน...

โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2567...


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ...

โครงการสืบสาน/ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 2567...

โครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกัน...

โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2567...

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2567...

ประชาสัมพันธ์!!! การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า...

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...

 

 
 
12 ก.ย. 2566 ประกาศการนำรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์เข้ารับการบำรุงรักษาซ่อมแซมแล...
27 มิ.ย. 2566 ประกาศรายชิ่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพน...
6 มิ.ย. 2566 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร...
21 เม.ย. 2566 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14 ก.พ. 2566 กิจกรรมจัดแสดงสินค้าของดีเมืองพล ณ. 108 ปี อำเภอพล
7 ก.พ. 2566 ประกาศขายพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในรา...
8 ก.พ. 2567 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น มข ๒๕๒๗ บ้านท...
19 พ.ค. 2566 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527
8 พ.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 บ้านทับบา
8 พ.ค. 2566 เอกสารประกวดราคาก่อสร้างฝายน้ำล้น
27 เม.ย. 2566 ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
16 พ.ค. 2567 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านชาด - บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 1
16 พ.ค. 2567 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมขยายผิวทาง บ้านตำแย หมู่ที่ 2 (ช่วงโรงง...
15 พ.ค. 2567 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 (สายข้างสวนไผ่ด...
3 พ.ค. 2567 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านชาดอำนวย ม.11 (สายนานายภานุพงศ์ ทีขา...
3 พ.ค. 2567 โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 (คุ้มหนองแวง สายข้างร้...
Loading...
 

 
วันเด็กแห่งชาติ 2566 อบต. เมืองพล
รร ผู้งสูงอายุ อบต เมืองพล
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 640623 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -