โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชาสัมพันธ์!!! การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


ประชาสัมพันธ์!!!

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ขอเชิญประชาชนตำบลเมืองพล นำสุนัขและแมว เข้ารับวัคซีนพิษสุนัขบ้า ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

***กรุณานำบัตรประชาชนเจ้าของสุนัขและแมว สำหรับลงทะเบียนมาด้วยนะคะ