โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ


วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น นายณรงค์ วงษ์หาแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ โดยมีนางสาวสุกัลยา จิตะพล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ร่วมพิธีและรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์