โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


วันที่  ๒๕  เมษายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล นำโดย นายณรงค์  วงษ์หาแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสภา อบต.เมืองพล  โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.เมืองพล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการฯ