โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖


นายณรงค์ วงษ์หาแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต  เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖  ณ ศาลาวัดศรีษะเกษ บ้านตำแย หมู่ ๒ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จัังหวัดขอนแก่น