โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๖


นายเทพรัตน์ ตันตะยานนท์  นายอำเภอพล  มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งเป็นการบูรณาการเพื่อรับทราบปัญหาในการปฏบัติงานและหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและราชการ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล  โดยมี นายณรงค์ วงษ์หาแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุม