โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


10 เคล็ดลับ เลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล  ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการสูบบุหรี่ซึ่งยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก     จึงต้องขอความอนุเคราะห์มายังท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่  แนวทางการเลิกสูบบุหรี่และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600  สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 043-418155  เพื่อส่งต่อผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการเลิกบุหรี่ไปยังสถานพยาบาลเพื่อบำบัดหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การลด ละ เลิกบุหรี่