โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2566


งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ได้จัดทำ“โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณประโยชน์”ประจำปี 2566  เพื่อส่งเสริมชุมชนในพื้นที่ให้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566  โดยร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ป่าชุมชน ริมแม่น้ำ ลำคลอง   สองข้างทาง ฯลฯ  ขึ้นโดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ผู้นำชุมชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)  เด็กและเยาวชน นักเรียน ประชาชนทั่วไป ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตำบลเมืองพล  จำนวน   100  คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในวันที่ วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.  2566ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ โคกบ้านทับบา (บริเวณคูสระน้ำด้านหลัง อบต.เมืองพล)