โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


นายณรงค์ วงษ์หาแก้ว นายก อบต.เมืองพล ผู้นำหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และคณะฯ จัดประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ี อบต.เมืองพล ในวันที่ 20 มีนาคม 2565