โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันที่ 8 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล จัดทำโครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์การ ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน


วันที่ 8 เมษายน  2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล จัดทำโครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์การ ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล  ณ  ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล