โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 เครื่อง สูบน้ำจากสระชุมชนเติมแหล่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบร