โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 อบต.เมืองพล จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.เมืองพล และประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมตำบล) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 ณ ห้องประชุม อบต.เมืองพล


วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 อบต.เมืองพล จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.เมืองพล และประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมตำบล) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 ณ ห้องประชุม อบต.เมืองพล เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น