โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านทับบา หมู่ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน