โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลร่วมแสดงเจตจำนงไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น


นายณรงค์  วงษ์หาแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล  คณะผู้บริหาร ร่วมกับ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต และแสดงสัญลักษณ์ไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น