โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) สำหรับผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร ร้านค้าและร้านค้าแผงลอย ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น


วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ดำเนินโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) สำหรับผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร ร้านค้าและร้านค้าแผงลอย ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล