โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตามโครงการควบคุมโรคกรณีโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ประจำปี2565


งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตามโครงการควบคุมโรคกรณีโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่  บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ 10 เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก