โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนคำบลเมืองพล


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ  ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ โคกหนองตะเกียด บ้านหญ้าคา ม.5 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น