โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566


วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล จัดการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อมอบนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิกจากการปฏิบัติหน้าที่  รับทราบนโยบายของผู้บริหาร รับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน