โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้และคนพิการ


คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองพล ออกติดตามและให้กำลังใจผู้นำและจิตอาสาที่ช่วยต่อเติมบ้านโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้และคนพิการ
รายแม่ตุ้ม พลมาตย์ บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ 10