โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น เฝ้าระวัง และป้องปราม สร้างสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล


ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น และเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เพื่อเฝ้าระวัง ป้องปราม และสร้างสัมพันธ์กับหน่วยงานท้องถิ่น รวมทั้งร่วมรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบูรณาการร่วมกันในการทำงานของหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล