โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล นำโดย นายณรงค์  วงษ์หาแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  และร่วมแสดงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริด