กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 ต.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง มาตรการลดขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 121
  20 ต.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 106
  28 ก.พ. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง การขยายกำหนดดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 210
  31 ส.ค. 2563    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง การขยายเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูสร้าง 2563 322
  15 พ.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 268
  16 มี.ค. 2563    ประกาศ อบต.เมืองพล เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 270
  15 ม.ค. 2563    การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 265
  15 ม.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2563 243
  7 ม.ค. 2562    ประกาศรับชำระภาษี ประจำปี 2562 310
  5 ก.พ. 2561    ประกาศประชาสัมพันธ์รับชำระภาษี ประจำปี 2561 270
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 640614 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -