กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 มิ.ย. 2567    โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 (สายนานางกนกศรี จ่าบาล) 3
  10 มิ.ย. 2567    โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 (สายบ้านโนนเหม่น - บ้านดอนข้าวโพด) 3
  10 มิ.ย. 2567    โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 (สายข้างโรงเรียนบ้านหนองห้าง) 7
  4 มิ.ย. 2567    โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 (สายบ้านหันใหญ่ - บ้านหนองห้าง) 5
  4 มิ.ย. 2567    โครงการปรับปรุงคลองชลประทาน บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 (ช่วงบ้านท่าหลวง - บ้านหญ้าคา) 4
  27 พ.ค. 2567    โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 (สายบ้านนางอนันต์ - บ้านนางวราณีย์) 3
  27 พ.ค. 2567    โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 10 (สายหลังโรงเรียนบ้านหันใหญ่) 3
  16 พ.ค. 2567    โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านชาด - บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 1 7
  16 พ.ค. 2567    โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมขยายผิวทาง บ้านตำแย หมู่ที่ 2 (ช่วงโรงงานไนท์แอพพาเรล) 7
  15 พ.ค. 2567    โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 (สายข้างสวนไผ่ดาบทอง) 10

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 651350 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -