กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ม.ค. 2567    คู่มือการใช้งานระบบบริการ e-service ผ่าน Google from 29
  4 ธ.ค. 2566    คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 34
  4 ธ.ค. 2566    คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 30
  4 ธ.ค. 2566    คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 26
  4 ธ.ค. 2566    คู่มือการรับชำระภาษีป้าย 15
  30 ต.ค. 2563    คู่มือประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 243
  30 ต.ค. 2563    คู่มือประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 237
  30 ต.ค. 2563    คู่มือประชาชน: การจดทะเบียนพานิชณ์ 226
  30 ต.ค. 2563    คู่มือประชาชน : การรับชำระภาษีและจดทะเบียนต่างๆ 235
  30 ต.ค. 2563    คู่มือประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย 235

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 663935 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -