กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 เม.ย. 2567    ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567) 24
  11 ธ.ค. 2566    ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 44
  5 เม.ย. 2566    สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ช่วงเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 74
  27 ต.ค. 2565    สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ช่วงเดือนเมษายน 2565-กันยายน 2565) 58
  4 เม.ย. 2565    ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕) 168
  15 พ.ย. 2564    สถิติการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ปีงบประมาณ 2564 172
  15 พ.ย. 2564    สถิติการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ นอกสถานที่ ปีงบประมาณ 2564 172
  15 พ.ย. 2564    สถิติการให้บริการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุ ปีงบประมาณ 2564 162
  2 เม.ย. 2564    สถิติการให้บริการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุ 227
  1 เม.ย. 2564    สถิติการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 238

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 663930 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -