กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 พ.ย. 2566    ประกาศใช้แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 21
  18 ม.ค. 2566    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 66
  20 ม.ค. 2565    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 181
  16 ก.ย. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) พ.ศ. 2564 191
  16 ก.ย. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง กำหนดตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) พ.ศ. 2564 195
  16 ก.ย. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) พ.ศ. 2564 190
  1 ต.ค. 2563    แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) 191
  1 ต.ค. 2563    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) 184
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 663941 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -