กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565)
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565)
 
ปัญชีโครงการตามแผน 5 ปี (2561-2565)
    วันที่ลงข่าว
: 13 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 663992 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -