กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ

รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๒๘ ก.พ ๖๗
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๒๘ ก.พ ๖๗
 
ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๖
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 663936 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -