กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 มิ.ย. 2567    ประชาสัมพันธ์การออกรับฝากขยะรีไซเคิลตามโครงการธนาคารขยะสะสมเงินทองคุ้มครองทุกชีวิตในครัวเรือนตำบลเมืองพล ประจำเดือน มิถุนายน 2567 3
  23 ม.ค. 2567    ประชาสัมพันธ์ เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด 4
  21 พ.ย. 2566    ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 8
  16 พ.ย. 2566    ประชาสัมพันธ์การออกรับฝากขยะรีไซเคิลตามโครงการธนาคารขยะสะสมเงินทองคุ้มครองทุกชีวิตในครัวเรือนตำบลเมืองพล 4
  29 ก.ย. 2566    รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 14
  29 ก.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ต้อกระจก และช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2
  18 ก.ย. 2566    ประชาสัมพันธ์ เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด 2
  12 ก.ย. 2566    ประกาศการนำรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์เข้ารับการบำรุงรักษาซ่อมแซมและช่องทางการติดต่อสื่อสารตามมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย 181
  31 ส.ค. 2566    รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 12
  15 ส.ค. 2566    ประชาสัมพันธ์ เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด 2

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 651456 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -