กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 มิ.ย. 2567    คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเหตุรำคาญ 17
  10 ม.ค. 2567    คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องทุกข์/ร้องเรียน 40
  9 ม.ค. 2567    คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22
  8 ม.ค. 2567    คู่มือการชำระภาษีป้าย 23
  8 ม.ค. 2567    คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 20
  5 ม.ค. 2567    คู่มือปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 10
  3 ม.ค. 2567    คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ กองคลัง 18
  10 ม.ค. 2566    คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง 65
  5 ม.ค. 2566    คู่มือการปฏิบัตงาน งานสารบรรณและการจัดเก็บเอกสาร 69
  21 มี.ค. 2565    คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 65

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 663942 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -