กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 15
  7 ก.พ. 2566    ประกาศขายพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปี 2565 33
  1 ก.พ. 2566    ขอเชิญชวนประชาชน ร้านค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานรัฐ และภาคประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (Eit) 28
  5 ม.ค. 2566    ประกาศริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ 26
  23 ธ.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 16
  23 ธ.ค. 2565    องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ขอความร่วมมือ งดการให้ ไม่รับของขวัญ No Gift policy 19
  24 ส.ค. 2565    ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 141
  19 ก.ค. 2565    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 220
  6 มิ.ย. 2565    ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 279
  6 พ.ค. 2565    แต่งตั้งข้าราชการรักษษราชการแทนปลัด อบต. ผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 247

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 550418 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -