กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ต.ค. 2563    นโยบาย กลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร 21
  30 ต.ค. 2563    แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) 22
  30 ต.ค. 2563    แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 21
แสดงข้อมูล : 3
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 375044 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -