กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 มี.ค. 2564    ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 23
  31 มี.ค. 2564    ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความทเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 19
  31 มี.ค. 2564    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 21
  20 ม.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 20
  30 ต.ค. 2563    รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19
  30 ต.ค. 2563    ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 23
  13 ม.ค. 2563    ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 20
  7 ม.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 19
  19 ธ.ค. 2562    รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประจำปี 2562 21
  19 ธ.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 21

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 375073 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -