กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 สปสช ตำบล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 พ.ค. 2564    ประกาศ อบต.เมืองพล เรื่อง โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกองทุน สปสช. ครั้งที่ 3/2564 187
  22 มี.ค. 2564    ประกาศ อบต.เมืองพล เรื่อง โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกองทุน สปสช. ครั้งที่ 2/2564 182
  28 ธ.ค. 2563    ประกาศ อบต.เมืองพล เรื่อง โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกองทุน สปสช. ครั้งที่ 1/2564 193
  1 ต.ค. 2563    ประกาศโครงการกองทุนที่อนุมัติแล้ว ปี 64 196
  1 ต.ค. 2563    แผนสุขภาพตำบลเมืองพล (พ.ศ.2564-2566) 193
  30 ก.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์การประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 2563 193
  8 ก.ค. 2562    ประชาสัมพันธ์โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองพล 2562 199
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 550408 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -