กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 ก.ย. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566-2570) 91
  21 มี.ค. 2565    คู่มือ/เเนวทางการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนเกี่นวกับการทุจริตและประพฤมิชอบ 168
  5 ม.ค. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 155
  23 มิ.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 244
  13 ม.ค. 2563    คู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 213
  19 ธ.ค. 2562    ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562 217
  13 ก.พ. 2562    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 226
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 571385 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -