กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 มี.ค. 2564    รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) 21
  30 ต.ค. 2563    รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 22
  23 มิ.ย. 2563    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (ในรอบ 6 เดือน) 19
  13 ม.ค. 2563    รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 21
  13 ต.ค. 2562    แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21
  15 มี.ค. 2562    รายงานการกำกับติดตามใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบครึ่งปีแรก) 21
  19 ต.ค. 2561    รายงานการใช้งบประมาณประจำปี 2561 25
  10 ต.ค. 2561    รายงานการใช้งบประมาณประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 4 ระหว่าง 1 ก.ค. 61 - 30 ก.ย. 61 23
  7 มิ.ย. 2561    รายงานการใช้งบประมาณประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 3 ระหว่าง 1 เม.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61 20
  9 เม.ย. 2561    รายงานการใช้งบประมาณประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2 ระหว่าง 1 ม.ค. 61 - 31 มี.ค. 61 22

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 375067 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -