กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 
  โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนเหลื่อม ม.7     ปรับปรุงถนนดิน บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง มาตรการลดขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566      
 
 
   


โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลประจำปี 2565...

วิธีการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน...

โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนากิจกรรม "หล่อเทียนเข้าพรรษา" ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านชาด - ชาดอำนวย...

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล นำโดย นายณรงค์ วงษ์หาแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล คณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจิตอาสาโครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาพื้นที่อ่างเก็บน้ำบึงละเลิงหวา...


โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลประจำปี 2565...

วิธีการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน...

โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนากิจกรรม "หล่อเทียนเข้าพรรษา" ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านชาด - ชาดอำนวย...

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล นำโดย นายณรงค์ วงษ์หาแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล คณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจิตอาสาโครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาพื้นที่อ่างเก็บน้ำบึงละเลิงหวา...

ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพ...

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565...

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 อบต.เมืองพล จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.เมืองพล และประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมตำบล) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 ณ ห้องประชุม อบต.เมืองพล ...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประกาศปิดศูนย์ CI บ้านหนองห้าง หมู่ที่8 เก็บวัสดุอุปกรณ์และทำความสะอาด เพื่อคืนพื้นที่ให้กับหมู่บ้าน ...

 

 
 
24 ส.ค. 2565 ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่...
19 ก.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานประเ...
6 มิ.ย. 2565 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป เ...
6 พ.ค. 2565 แต่งตั้งข้าราชการรักษษราชการแทนปลัด อบต. ผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวห...
2 พ.ค. 2565 การมอบอำนาจให้รองปลัด อบต, ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.
26 เม.ย. 2565 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
28 ก.พ. 2565 ซ่อมสร้่งถนน คสล. หมู่ 3 บ้านทับบา
14 ก.พ. 2565 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านชาด หมู่ 1
30 มี.ค. 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาด หมู่ที่ 1
28 ม.ค. 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน
28 ม.ค. 2563 เอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉกเฉิน
24 พ.ย. 2565 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนเหลื่อม ม.7
23 พ.ย. 2565 ปรับปรุงถนนดิน บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5
18 ก.ค. 2565 ซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 รหัสทางหลวง ขก.ถ. 173-02(สายทางเข้าหม...
30 มิ.ย. 2565 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9
8 มิ.ย. 2565 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองห้าง
Loading...
 

 
รร ผู้งสูงอายุ อบต เมืองพล
รร.ผู้งสูงอายุ อบต.เมืองพล1
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 513215 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -