กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 
  รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกนการทุจริต พ.ศ.2564     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปี 2565      
 
 
   


วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 เครื่อง สูบน้ำจากสระชุมชนเติมแหล่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบร...

วันที่ 8 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล จัดทำโครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมาองค์การ ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน...

นายณรงค์ วงษ์หาแก้ว นายก อบต.เมืองพล ผู้นำหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และคณะฯ จัดประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ี อบต.เมืองพล ในวันที่ 20 มีนาคม 2565 ...

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลร่วมแสดงเจตจำนงไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น...


วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 เครื่อง สูบน้ำจากสระชุมชนเติมแหล่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบร...

วันที่ 8 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล จัดทำโครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมาองค์การ ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน...

นายณรงค์ วงษ์หาแก้ว นายก อบต.เมืองพล ผู้นำหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และคณะฯ จัดประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ี อบต.เมืองพล ในวันที่ 20 มีนาคม 2565 ...

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลร่วมแสดงเจตจำนงไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น...

กิจกรรมประชุมงานกีฬา อบต.เมืองพล ปีงบประมาณ 2564...

นายภูผา ผาปริญญา นายก อบต.เมืองพล ผู้นำหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และคณะฯ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน/รับฟังปัญหาและความต้องการประชาชน ประกอบการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ พ.ศ.2564...

เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีไหว้พระเจ้าใหญ่ บุญกุ้มข้าวใหญ่ตำบลเมืองพล...

นายก อบต. เมืองพล (นายภูผา ผาปริญญา) รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2561 ภายใต้โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี 2562 และประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตต่อประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม...

 

 
 
26 เม.ย. 2565 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7 มี.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี...
3 มี.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพน...
8 ก.พ. 2565 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบปร...
31 มี.ค. 2564 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุุมชน
31 มี.ค. 2564 นายภูผา ผาปริญญา นายก อบต.เมืองพล ผู้นำหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และคณ...
28 ก.พ. 2565 ซ่อมสร้่งถนน คสล. หมู่ 3 บ้านทับบา
14 ก.พ. 2565 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านชาด หมู่ 1
30 มี.ค. 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาด หมู่ที่ 1
28 ม.ค. 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน
28 ม.ค. 2563 เอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉกเฉิน
18 เม.ย. 2565 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ม.4
23 มี.ค. 2565 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทับบา ม.3
23 มี.ค. 2565 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านชาดอำนวย ม.11
23 มี.ค. 2565 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหันใหญ่ ม.6
28 ก.พ. 2565 ซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านทับบา หมู่ที่ 3
Loading...
 

 
รร ผู้งสูงอายุ อบต เมืองพล
รร.ผู้งสูงอายุ อบต.เมืองพล1
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 422889 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -