กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 
  ประกาศขายพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปี 2565     โครงการปรับปรุงคันคูลำห้วยอีโซ บ้่านหญ้าคา หมู่ที่ 5     โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5      
 
 
   


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลร่วมแสดงเจตจำนงไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น...

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” นายณรงค์ วงษ์หาแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566...

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลเมืองพลร่วมคัดแยกและกำจัดขยะอินทรีย์...

เทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและ งานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 อบต.เมืองพล ...


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลร่วมแสดงเจตจำนงไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น...

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” นายณรงค์ วงษ์หาแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566...

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลเมืองพลร่วมคัดแยกและกำจัดขยะอินทรีย์...

เทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและ งานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 อบต.เมืองพล ...

นายณรงค์ วงษ์หาแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล รับมอบเกียรติบัตรจากท่าน ไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ด้านประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ระดับAA...

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เมืองพลเกมส์ ครั้งที่ ๑...

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลประจำปี 2565...

วิธีการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน...

 

 
 
7 ก.พ. 2566 ประกาศขายพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในรา...
5 ม.ค. 2566 ประกาศริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้
24 ส.ค. 2565 ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่...
19 ก.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานประเ...
6 มิ.ย. 2565 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป เ...
6 พ.ค. 2565 แต่งตั้งข้าราชการรักษษราชการแทนปลัด อบต. ผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวห...
28 ก.พ. 2565 ซ่อมสร้่งถนน คสล. หมู่ 3 บ้านทับบา
14 ก.พ. 2565 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านชาด หมู่ 1
30 มี.ค. 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาด หมู่ที่ 1
28 ม.ค. 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน
28 ม.ค. 2563 เอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉกเฉิน
17 ม.ค. 2566 โครงการปรับปรุงคันคูลำห้วยอีโซ บ้่านหญ้าคา หมู่ที่ 5
17 ม.ค. 2566 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5
12 ม.ค. 2566 โครงการปรับปรุงคันคูคลองชลประทานและคันคูลำห้วยตำแย บ้านหันใหญ่ หมู่ท...
24 พ.ย. 2565 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนเหลื่อม ม.7
23 พ.ย. 2565 ปรับปรุงถนนดิน บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5
Loading...
 

 
วันเด็กแห่งชาติ 2566 อบต. เมืองพล
รร ผู้งสูงอายุ อบต เมืองพล
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 537792 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -