กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527     ประกาศประกวดราคาก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 บ้านทับบา     เอกสารประกวดราคาก่อสร้างฝายน้ำล้น      
 
 
   


31พฤษภาคม ของทุกปีเป็น... "วันงดสูบบุหรี่โลก" ...

การขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรม...

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล นำโดยท่านณรงค์ วงษ์หาแก้ว นายก อบต.เมืองพล...

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี ...


31พฤษภาคม ของทุกปีเป็น... "วันงดสูบบุหรี่โลก" ...

การขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรม...

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล นำโดยท่านณรงค์ วงษ์หาแก้ว นายก อบต.เมืองพล...

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี ...

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลร่วมแสดงเจตจำนงไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น...

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” นายณรงค์ วงษ์หาแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566...

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลเมืองพลร่วมคัดแยกและกำจัดขยะอินทรีย์...

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล งดการให้ ไม่รับของขวัญ No Gift Policy...

 

 
 
21 เม.ย. 2566 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7 ก.พ. 2566 ประกาศขายพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในรา...
1 ก.พ. 2566 ขอเชิญชวนประชาชน ร้านค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานรัฐ และภาคประชาชนตอบแบบ...
5 ม.ค. 2566 ประกาศริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้
23 ธ.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของก...
23 ธ.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ขอความร่วมมือ งดการให้ ไม่รับของขวัญ No Gift po...
19 พ.ค. 2566 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527
8 พ.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 บ้านทับบา
8 พ.ค. 2566 เอกสารประกวดราคาก่อสร้างฝายน้ำล้น
27 เม.ย. 2566 ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
7 เม.ย. 2566 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)
19 เม.ย. 2566 โครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยหนองแซง บ้านทับบา หมู่ที่ 3
19 เม.ย. 2566 โครงการซ่อมแซมลำห้วยแอก บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 10
17 ม.ค. 2566 โครงการปรับปรุงคันคูลำห้วยอีโซ บ้่านหญ้าคา หมู่ที่ 5
17 ม.ค. 2566 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5
12 ม.ค. 2566 โครงการปรับปรุงคันคูคลองชลประทานและคันคูลำห้วยตำแย บ้านหันใหญ่ หมู่ท...
Loading...
 

 
วันเด็กแห่งชาติ 2566 อบต. เมืองพล
รร ผู้งสูงอายุ อบต เมืองพล
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 550417 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -