กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 
  แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     ประกาศ อบต.เมืองพล เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านท่าหลวง ม.4      
 
 
   


นายก อบต.เมืองพล ร่วมประกาศเจตจำนงไม่ทนต่อการทุจริต ...

กิจกรรมประชุมงานกีฬา อบต.เมืองพล ปีงบประมาณ 2564...

ตัวแทนภาคประชาชนในเขต อบต.เมืองพล ร่วมประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ...

เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีไหว้พระเจ้าใหญ่ บุญกุ้มข้าวใหญ่ตำบลเมืองพล...


นายก อบต.เมืองพล ร่วมประกาศเจตจำนงไม่ทนต่อการทุจริต ...

กิจกรรมประชุมงานกีฬา อบต.เมืองพล ปีงบประมาณ 2564...

ตัวแทนภาคประชาชนในเขต อบต.เมืองพล ร่วมประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ...

เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีไหว้พระเจ้าใหญ่ บุญกุ้มข้าวใหญ่ตำบลเมืองพล...

นายก อบต. เมืองพล (นายภูผา ผาปริญญา) รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2561 ภายใต้โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี 2562 และประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตต่อประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม...

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับบริจาคหนังสือให้กับประชาชน ...

โครงการป้องกันและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2561...

โครงการ กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษษ ทำบุญ 9 วัด 1 ศีล...

 

 
 
31 มี.ค. 2564 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุุมชน
29 ธ.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบั...
17 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนั...
18 พ.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบยลเมืองพล เรื่องการรับสมัครสรรหาและเลือกส...
28 ต.ค. 2563 การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 1/2563
30 ก.ย. 2563 รายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
30 มี.ค. 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาด หมู่ที่ 1
28 ม.ค. 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน
28 ม.ค. 2563 เอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉกเฉิน
22 ม.ค. 2563 ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)จำนวน 1 คั...
22 ม.ค. 2563 ร่าง TOR จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน
8 ก.ย. 2564 โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านท่าหลวง ม.4
3 ส.ค. 2564 ซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านตำแย
27 ก.ค. 2564 ซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านชาด ม.1
17 พ.ค. 2564 ซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านทับบา หมู่ที่ 3
11 พ.ค. 2564 ซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 10
Loading...
 

 
รร ผู้งสูงอายุ อบต เมืองพล
รร.ผู้งสูงอายุ อบต.เมืองพล1
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 375082 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -