กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 คู่มือประชาชนและคู่มือมาตรฐานการปฏฺิบัติงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ก.ค. 2563    คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 146
  7 ม.ค. 2563    คู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ อบต.เมืองพล 141
  6 ม.ค. 2563    คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ 131
  6 ม.ค. 2563    คู่มือประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย 152
  6 ม.ค. 2563    คู่มือประชาชน : การรับชำระภาษีและจดทะเบียนต่างๆ 138
  6 ม.ค. 2563    คู่มือประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 150
  6 ม.ค. 2563    คู่มือประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 138
  6 ม.ค. 2563    คู่มือประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ 155
  6 ม.ค. 2563    คู่มือการร้องทุกข์/ร้องเรียน 153
  6 ม.ค. 2563    คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญี 139

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 485828 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -