กองทุน สปสช
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.abtmuangphon.go.th
 
 กองช่าง
 
     

 


 
นางสาวอุษณา  เสริมดำรงศักดิ์  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
   
งานก่อสร้าง  
 
นายชินวัตร  หาญโสภา  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 
นายทัศนัย  คำสี  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
 
นางอัมพร  น้อยตำแย  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
   
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 571391 คน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 -